Izveštaj posete lekara Srpske lige pacijentima sa epilepsijom na Kosovu i Metohiji